شماره خبر : 284
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
برگزاری دوره‌های ایمنی در سراسر خوزستان
 
 

برگزاری دوره‌های ایمنی در جهت تایید صلاحیت ایمنی برای تمامی گروه‌های شغلی در سراسر خوزستان توسط انجمن کارفرمایی برق خوزستان امکان‌پذیر خواهد بود، امید این مهم در جهت کاهش سوانح و حوادث در تمامی مشاغل و صنعت کشور مفید واقع شود. علاقه‌مندان با مراجعه به هریک از شعب برگزار کننده دوره‌ها می‌توانند از امکانات این انجمن در جهت دریافت تایید صلاحیت ایمنی بهره‌مند شوند.