شماره خبر : 305
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱/۲۱
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
فراخوان وزارت نیرو برای انتخاب معاون تحقیقات و منابع انسانی
 
 

با توجه به اهمیت منابع انسانی و تحقیقات در دو صنعت حساس و زیرساختی آب و برق، وزارت نیرو در نظر دارد «معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی» این وزارتخانه را بر اساس فراخوان عمومی انتخاب کند.

در فراخوان وزارت نیرو برای انتخاب معاون تحقیقات و منابع انسانی این وزارتخانه آمده است: ارزشمندترین دارایی هر سازمان، منابع انسانی است و برای تصمیم‌گیری موفق در شرایط پیچیده، تحقیقات و مدیریت استفاده از دانش حاصل از تحقیقات، ضرورت حیاتی سازمان‌هاست.

انتخاب و جلب همکاری ارشدترن مدر منابع انسان و تحقیقات، به معنا عزم راسخ ان وزارتخانه برا تعمم دادن فراند انتخاب مدران بر اساس روش فراخوان و اصلاح تدرج سازوکارها انتخاب مدر در ان دستگاه است.

شرح وظایف و مسئولیت‌های «معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی» به گونه‌ای است که علاوه بر مدیران باتجربه و صاحب دانش وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه که داوطلب خدمت در این سمت هستند - و به تبع در شراط برابر با داوطلبان دگر، اولوت خواهند داشت - بقیه دارندگان صلاحیت‌های عمومی و تخصصی که در سایر دستگاه‌ها خدمت کرده باشند نیز می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

فراخوان برگزدن «معاون وزر در امور تحققات و منابع انسان» برا وزارت نرو بدان معناست که ان وزارتخانه با گستردن داره انتخاب و جلب همکاری افراد شایسته، قصد دارد حفظ و ارتقا ارزشمندترن دارا خود (سرماه انسان)، مدرت بهبود و اصلاح مهم‌ترن سازوکارها موثر بر بهبود عملکرد (روه‌ها ادار)، و هم‌چنن مدرت توسعه و استفاده از تحققات در ان وزارتخانه و شرکت‌ها زرمجموعه را به سطح بسار بالاتر ارتقا دهد.   

بر این اساس، علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاع از شرایط احراز و وظایف مربوطه و همچنین تکمیل فرم درخواست، تا تاریخ پانزدهم اردیبهشت‌ سال ۹۸ به آدرس اینترنتی www.moe.gov.ir  مراجعه کنند.