شماره خبر : 263
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور 400 و 3 دستگاه دیزل ژنراتور 65
 
 
متن آگهی : خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور 400 و 3 دستگاه دیزل ژنراتور65 کیلوولت آمپر
شماره : 97/185/2
تاریخ درج آگهی : 1397/11/27
روزنامه آگهی : هدف و اقتصاد و چشم انداز
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1397/11/27
تا تاریخ : 1397/12/04
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1397/12/04
تا تاریخ : 1397/12/14
مبلغ سند : 1000000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان امور تدارکات و انبارها تلفن 06133334039
توضیحات : خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور 400 و 3 دستگاه دیزل ژنراتور65 کیلوولت آمپر