شماره خبر : 249
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
پروژه برق رسانی به روستای پیرچل شهرستان سردشت دزفول
 
 
عنوان : پروژه برق رسانی به روستای پیرچل شهرستان سردشت دزفول 97/187/2
متن آگهی : پروژه برق رسانی به روستای پیرچل شهرستان سردشت دزفول
شماره : 97/187/2
تاریخ درج آگهی : 1397/11/15
روزنامه آگهی : نسیم خوزستان - تجارت
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1397/11/15
تا تاریخ : 1397/11/27
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1397/11/27
تا تاریخ : 1397/12/04
مبلغ سند : 300000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان واحد تدارکات
توضیحات : پروژه برق رسانی به روستای پیرچل شهرستان سردشت دزفول