شماره خبر : 247
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۹
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
برگزاری آزمون تبدیل وضعیت اپراتوری و نگهبانی پست‌های برق در اسفند
 
 

سرویس صنعت برق نیوز: توانیر قصد دارد فرایند تبدیل وضعیت اپراتور‌های پست و نگهبان‌های انجام کارمشخص و کارگری موقت را از طریق برگزاری آزمون ویژه‌ای انجام دهد.

اپراتور‌ها ونگهبانان پست‌های برق و در چند سال گذشته برپایی اعتراضات مختلف در پی تبدیل وضعیت خود برآمده اند و در آخرین تصمیم، قرار است که بیش از ۱۱۰۰ نفر از این افراد که تعداد آن‌ها بیش از ۵۰۰۰ نفر است تبدیل وضعیت شوند.

بر این اساس و با توجه به نامه سیدحسین سجادی، معاون جدید تحقیقات و منابع انسانی توانیر، ثبت نام آزمون از تاریخ ۷ لغایت ۱۴ بهمن انجام شده و زمان برگزاری آزمون نیز ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۹۷ خواهد بود و سازمان سنجش آموزش کشور هم متولی برگزاری این آزمون است.

توانیر هنوز در خصوص تبدیل وضعیت اپراتور‌ها و نگهبانان شرکتی و تعاونی و... تصمیمی نگرفته است و مشخص نیست تکلیف آن‌ها چه خواهد شد.

گفتنی است اعضای شورای هماهنگی اپراتور‌های پست‌های فشار قوی برق می‌گویند: پیش از این، قرار بود همه تبدیل وضعیت شوند حال اجازه نمی‌دهیم بوروکراسی آزمون و جذب براساس گزینش پا بگیرد و زیر بار آزمون نخواهیم رفت.

از طرفی منتقدان این نوع تبدیل وضعیت از برگزاری آزمون حمایت کرده و معتقدند نباید هرکسی با هر سطح سوادی تبدیل وضعیت شود و برای اینکه در رقابتی برابر شرکت کرده باشند بهتر است میان خود آن‌ها آزمون برگزار گردد و با کسب شرایط حدنصاب این تبدیل وضعیت صورت گیرد.