شماره خبر : 267
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
سیمبانان بزرگ ترین خط فشار قوی
 
 


در این ویدئو سیمبانان بزرگ ترین خط فشار قوی که در طول رودخانه ی زرد در کشور چین قرار دارد را آماده سازی می کنند. آن ها در ارتفاع 300 متری از سطح رودخانه با احتیاط کامل روی هادی ها حرکت می کنند. سیمبانان به منظور حفظ فاصله ی ایمن بین هادی ها در هر 50 متر یک اسپیسر نصب می کنند. در میان سیمبانان خانم هایی هستند که به تازگی فارغ التحصیل شده اند که در کنار همکاران مرد خود کار کرده و کسب تجربه می کنند.
 

 
دانلود فایل های آموزشی