شماره خبر : 314
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۲/۳
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
اسيب ديدگي 850 كيلومتر از شبكه هاي توزيع برق در اروند كنار
 
 

مران حدادي مدير روابط عمومي توزيع برق استان خوزستان در گفت و گو با پايگاه خبري توانيراخرين اخبار سيل اخير در اروند كنار را اسيب ديدگي 850 كيلومتر شبكه توزيع برق در 8 شهرستان حادثه ديده عنوان كرد كه با وارد امدن709.100 ميليون ريال خسارت همراه بود.


وي طول شبكه هاي اسيب ديده را 270 كيلومتر در شعيبيه شوشتر،310 كيلومتر درشوش و عبدالخان،103 كيلومتر درسوسنگرد و بستان،64 كيلومتر درهويزه ورفيع،12 كيلومتر در دزفول و سردشت،30 كيلومتر درخرمشهر،58 كيلومتر در شادگان و دارخوين و 3 كيلومتر در اروند كنارذكر كرد كه بيشترين خسارت به ميزان 289.800 ميليون ريال به شبكه برق شوش و عبدالخان وارد شده است.

دكتر حدادي در تبيين اخرين وضعيت ابگرفتگي روستاهاي استان به26 روستاي تخليه شده با 1559 مشترك برق در شهرستانهاي شعيبيه ،عبدالخان،شادگان و سوسنگرد اشاره كرد كه 24 ترانس توزيع برق با 383 مشترك در11روستا بي برق شده است.