شماره خبر : 264
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
تامین نیروی انسانی حراست در دو منطقه 191-97
 
 
متن آگهی : تامین نیروی انسانی حراست در دو منطقه 191-97
شماره : 97-191
تاریخ درج آگهی : 1397/11/17
روزنامه آگهی : فرهنگ جنوب
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1397/11/17
تا تاریخ : 1397/11/27
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1397/11/27
تا تاریخ : 1397/12/07
مبلغ سند : 1000000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان امور تدارکات و انبارها تلفن 06133334039
توضیحات : تامین نیروی انسانی حراست در دو منطقه 191-97