شماره خبر : 354
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۵/۱
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
پروژه قدرت مانور روستای منصوره شهرستان شادگان
 
 
متن آگهی : پروژه قدرت مانور روستای منصوره شهرستان شادگان
شماره : 98/22
تاریخ درج آگهی : 1398/04/30
روزنامه آگهی : روزان - جهان اخبار
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1398/04/30
تا تاریخ : 1398/05/06
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1398/05/06
تا تاریخ : 1398/05/19
مبلغ سند : 300000
محل و شرایط : اهواز شرکت توزیع برق خوزستان
توضیحات : پروژه قدرت مانور روستای منصوره شهرستان شادگان