شماره خبر : 224
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
 
 

هارمین نمایشگاه بین المللی با عنوان بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات  " HSE & FIRE EXPO 2019 " از تاریخ 12 لغایت 15 دی ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. این نمایشگاه فرصت مقتنمی برای آگاهی از آخرین دستاوردها و فن آوریهای روز دنیا در زمینه ایمنی می باشد.

در این راستا حوزه معاونت روابط کار با برپایی غرفه و برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "الزامات قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی در خصوص ایمنی کارگاه ها " به منظور آگاهی رسانی و فرهنگ سازی در زمینه ایمنی حضور فعال دارد.