شماره خبر : 308
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۲/۳
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
آزانسهای خدمات مشترکین
 
 
متن آگهی : آزانسهای خدمات مشترکین
شماره : 98/2
تاریخ درج آگهی : 1398/01/27
روزنامه آگهی : پیام زمان - نسیم خوزستان
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1398/01/27
تا تاریخ : 1398/02/03
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1398/02/03
تا تاریخ : 1398/02/14
مبلغ سند : 1000000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان واحد تدارکات
توضیحات : آزانسهای خدمات مشترکین