کمیته ایمنی 
 
نسخه چاپی : 

 

 

 

دوره آموزشی اجرای شبکه فشار متوسط با هادی روکشدار در روزهای پنج شنبه و جمعه 97/5/18 و 97/5/19 برگزار گردید.

در این دوره آموزشی که با حضور مدیران عامل و سرپرستان اکیپ شرکت های پیمانکاری برگزار شد ابتدا مباحث به صورت تئوری و با معرفی یراق آلات ،سپس در روز دوم با اجرای طرح پایلوت بصورت عملی اموزش داده شد.

تدریس این دوره آموزشی را آقایان دکتر فکار و مهندس کشوری از شرکت محترم آراد کاوش پی به عهده داشتند.